شاهراه دیجیتال توسط جمعی از دوستان متخصص دیجیتال مارکتینگ در تابستان ۱۳۹۹ با هدف آموزش و خدمات دیجیتال مارکتینگ راه اندازی شد تا بتوانیم سهم کوچکی در راهبری و تجارت الکترونیک کشور عزیزمان سهیم باشید.

بزودی در اینجا توضیحات کاملتری قرار می گیرد.

اعضای تیم شاهراه دیجیتال

بنیانگذار و مدیرعامل

محمد شهپری

بنیانگذار و مدیرعامل
هم بنیانگذار و مدیر عملیاتی

پیام مختارنیا

هم بنیانگذار و مدیر عملیاتی
هم بنیانگذار و مدیر تیم فنی

جواد یاسمی

هم بنیانگذار و مدیر تیم فنی
مدیر بخش طراحی سایت و وب

معین اکبری

مدیر تیم طراحی سایت
آزاده نیازی

آزاده نیازی

مدیر منابع انسانی
فهرست